به دلیل تأثیر مواد محلی اولین مورد وجود ندارد

تأثیر سوابق محکومیت کیفری متعدد در تحقق عسر و حرج تنها ورزش رسمی جهان که مبارزات تن به تن آن به دلیل آسیب های جدی ... تاثیر مواد مختلف بر روی پنبه تأثیر مواد مخدر بر عملکرد جنسی و روابط زناشویی بررسی تأثیر مواد مادری و گونه‌های گیاهی بر توزیع پروفیلی عناصر تغذیه‌ای ... تاثیر مصرف اختیاری مواد روان گردان در مسئولیت مرتکب جرم دانستنیهای اولین رابطه جنسی (۲۱ مورد بدون سانسور) - ویکی روان .