طرح غربالگری شکنجه

دفتر حقوق بشر سازمان ملل: روسیه و اوکراین هر دو اسیران جنگی را شکنجه ... چه موقع غربالگری جنین اجباری است؟ - خبرآنلاین صد زن از افغانستان صد نامه به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده‌اند اعتراض دولت به شورای نگهبان درباره طرح جدید غربالگری مجلس طرح غربالگری مسافران در ۱۴ورودی استان تهران از فردا اجرا می شود غربالگری از رنگ‌ نارنجی ملایر تا اجرای طرح غربالگری شهید سلیمانی .