فلسفه سودگرایی آسیاب

مقایسۀ عدالت از دیدگاه اسلام و مکتب سودگرایی بنتام؛ فیلسوف منفعت گرایی و سودجویی عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی رهیافتی بر فلسفه اخلاق از منظر علامه جعفری (اخلاق کمالی) نظریه «برین سودگرایی» در اخلاق و تطبیق آن با نظریه سودگرایی رایج محافظه‌کاری سنتی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد فلسفه فایده گرایی آسیاب .