قانون 144 دوره برگزاری

اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات را برای عموم مردم به رسمیت شناخته است ... ادعاهای متناقض محمود علیزاده طباطبایی و ضابطین قضایی در مورد پرونده ... دوره آشنایی نظام مند با قانون برگزاری مناقصات - پردیس مدیریت تدبیر شروع فعالیت جدید در خصوص حسابداری و حسابرسی القانون رقم 144 لسنة 2022 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك ... @khbarfuri - all telegram channel posts کانال خبر فوری آنلاین برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان و مدیران به شیوه الکترونیکی .